fbpx

Prawo o ruchu drogowym – akt prawny

Prawo o ruchu drogowym nazywany też Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

Kodeks drogowy i jego przepisy stosują się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi.

Aktualizacja:

Ustawa prawo o ruchu drogowym stan prawny na 19.1.2013 format – pdf

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: 23.08.2012

Czytaj dalej

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • Prawo o ruchu drogowym (129)
  • ustawa o ruchu drogowym (95)

Wymagane dokumenty aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy

Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, można zgłosić się do dowolnego WORD w Polsce aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Czytaj dalej

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • jakie dokumenty do wgzaminu na prawo jazdy (1)
  • jakie dokumenty sa potrzebne do egzaminu z teorii na prawo jazdy (1)

Odbiór prawa jazdy

Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w którym zadawaliśmy egzamin wysyła dokumenty (wypełniony przez nas w Ośrodku Szkolenia Kierowców wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdjęcia, zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu) do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca naszego stałego zameldowania.

Czytaj dalej

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • odbir prawa jazdy (27)
  • prawo jazdy odbir ? (26)

Kryteria oceny osoby egzaminowanej na prawo jazdy

Ocena osoby egzaminowanej Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834 (Tabela Nr 12) Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzaminator przerwie dalszą część egzaminu i wystawi wynik negatywny, gdy nastąpi: Kolizja drogowa. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się … Czytaj dalej

Najczęściej popełniane błędy na egzaminie na prawo jazdy

Egzaminatorzy rożnych ośrodków WORD po opracowaniu ankiety, która dotyczyła najczęściej popełnianych błędów na egzaminie na prawo jazdy, udostępnili wyniki tej ankiety. Znając te przewinienia kandydat na kierowcę może uniknąć tych błędów podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Jazda po mieście kat. B, B1 Egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego opracowali specjalną ankietę dotyczącą najczęściej popełnianych błędów … Czytaj dalej

Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego teoretycznego na prawo jazdy.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest zobowiązana do uczestnictwa w kursie dla kandydatów na kierowców organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców.

Czytaj dalej

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • klawiatura na egzaminie prawo jazdy (12)