fbpx

Zatrzymanie i postój pojazdu

Elementy ruchu drogowego związane z zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Definicja:

Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

 Warunki zezwalające na zatrzymanie pojazdu:

 1. pojazd powinien być widoczny z dostatecznej odległości dla innych  kierujących i nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia;
 2. ustawienie pojazdu na jezdni powinno być jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej;
 3. kierujący pojazdem jest obowiązany do respektowania znaków drogowych, które  wskazują sposób zatrzymania.

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że;

 1. na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się,
 2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m (dopuszcza się zatrzymanie na chodniku całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru, a inne pojazdy nieprzekraczające dopuszczalnej masy całkowitej 2,5 tony mogą być umieszczane w całości na chodniku tylko w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi);
 3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

W tunelu podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, kierowca będzie obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów.

Zabrania się zatrzymania pojazdu:

 1. na przejazdach kolejowych i tramwajowych, na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem. Na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.
 3. w tunelu, na moście i wiadukcie,
 4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na te linie,
 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 6. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 7. na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 8. na pasie między jezdniami,
 9. w odległości mniejszej niż 15 m od słupa lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości,
 10. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 11. na drodze dla rowerów,
 12. Zabronione jest zatrzymywanie pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone do tego celu.

Zakazy zatrzymania pojazdu nie dotyczą unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Zakazu postoju pojazdu

 1.  w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 2. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 3. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 4. w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 5. na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami,
 6. na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Zakaz postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku

Dopuszcza się zatrzymanie i postój pojazdu samochodowego na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi , pod warunkiem, że:

 1. dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego nie przekracza 2,5 t,
 2. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 3. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
 4. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Dopuszcza się zatrzymanie i postój całego pojazdu na chodniku, pod warunkiem, że:

 1. jest to samochód osobowy , motocykl, motorower lub rower,
 2. ustawienie pojazdu jest przy krawędzi jezdni,
 3. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra.

Inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczające 2,5 t mogą być w całości umieszczone na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym na postój znakiem drogowym D-18 oraz, jeżeli zachodzi potrzeba ustawienie pojazdu wskaże tabliczka T-30.

Znak zakazu 

Zakaz wyrażony znakiem dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Zakaz postoju
B-35
Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

Zakaz zatrzymania
B-36
Zakaz zatrzymania

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

Zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
Zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-38
Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

Strefa ograniczonego postoju
B-39
Strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Znak B-39 nie dotyczy:

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.
Koniec strefy ograniczonego postoju
B-40
Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25a

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b

Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
T-26

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu

Opracował: Dariusz Dahm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały pomocnicze

4 komentarze do “Zatrzymanie i postój pojazdu”

 1. Słyszałem o takim czymś jak właśnie koleżance mojej ukradli torebkę i telefon. Miała na siedzeniu patrzyła się w lewo i co najlepsze zobaczyła dopiero jak ruszyła, złodziej już dawno uciekł.

 2. Zatrzymanie auta. Właśnie powinno być bardzo bezpieczne, oznaczone, oświetlone. Jak nie mamy np.: światła *uszkodzenie?
  Bardzo ważne jest przy naprawie, bo jadący kierowca z naprzeciwka może nas nie zauważyć i potrącić czy nawet zabić. Warto mieć w aucie Latarkę przenośną *na baterie, akumulator. Ja zawsze mam w Aucie.

  • Latarka rzecz obowiązkowa w aucie czasami do obrony też się przyda szczególnie kobiecie jak jej jakiś bandzior będzie chciał torebkę z przedniego siedzenia buchnąć. Drogie koleżanki uważajcie na torebki podczas zatrzymywania się na światłach lub parkingach.

Możliwość komentowania została wyłączona.