fbpx

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy jest to manewr, który polega na zmianie kierunku poruszania się pojazdu w prawą lub lewą stronę względem jego dotychczasowego toru jazdy. Szczególnym przypadkiem zmiany kierunku jazdy jest zawracanie.

Zmiana kierunku jazdy

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Definicja:

Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:

 • Każdy znak ostrzegawczy
 • Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

 • Włączaniu się do ruchu,
 • Zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • Cofaniu pojazdu,
 • Wyprzedzaniu,
 • Zbliżaniu się do skrzyżowania,
 • Zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych,
 • Przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku,
 • Zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów,
 • Zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy,
 • Przejeżdżaniu przez tory tramwajowe,
 • Jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 • Przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą „L” i jeździe za nim,
 • Przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego,
 • Omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży,
 • Omijaniu oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

Szczególną ostrożność ma obowiązek zachować także:

 • Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko,
 • Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
 • Kierujący pojazdem uprzywilejowanym w przypadku niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych,
 • Kierujący pojazdami używanymi do wykonywania czynności na drodze w przypadku niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy jezdnią lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, a także nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-5, B-6 i B-7.
 • Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Przed skręceniem w prawo kierujący powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni.

Zmiana kierunku jazdy w prawo
Zmiana kierunku jazdy w prawo

Jeżeli kierujący skręca w lewo powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej albo środka jezdni dwukierunkowej.

Zmiana kierunku jazdy w lewo
Zmiana kierunku jazdy w lewo

Skręcanie z innego miejsca jest dozwolone, jeżeli:

 • Wymiary pojazdu uniemożliwiają wykonanie manewru zgodnie z przedstawioną zasadą,
 • Dozwolona jest jazda tylko w jednym kierunku.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Przepisy nie określają pasa ruchu, na który kierujący pojazdem ma obowiązek wjechać po zakończeniu manewru skręcania. Dlatego też należy przyjąć zasadę, iż kierujący kończąc manewr skrętu powinien zajmować taki pas ruchu, z którego najdogodniej jest mu kontynuować jazdę zgodnie z dalszymi zamiarami, pamiętając jednocześnie o zasadzie ruchu prawostronnego.

Zawracanie jest szczególnym manewrem zmiany kierunku jazdy polegającym na wykonaniu skrętu o 180o (podwójny skręt w lewo) w celu kontynuacji jazdy w kierunku przeciwnym.

Zawracanie
Zawracanie

Kierujący zawracając musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać po zakończeniu zawracania i pojazdom wjeżdżającym na ten pas z prawej strony. Zawracając na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pod względem pierwszeństwa przejazdu należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka oraz pojazdom poruszającym się po drodze poprzecznej.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu ustalone jest za pomocą znaków drogowych, kierujący pojazdem zawracając na drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi drogą podporządkowaną. Zawracając, kierujący powinien w miarę możliwości zbliżyć się jak najbliżej osi jezdni, a w przypadku jezdni jednokierunkowej do jej lewej krawędzi. W przypadku, gdy gabaryty kierowanego pojazdu uniemożliwiają zastosowanie się do wyżej wymienionej zasady, to po uprzednim upewnieniu się, że manewr ten nie spowoduje żadnych zakłóceń w ruchu drogowym, można zawracać z innej części jezdni.

Kategorycznie zabrania się zawracania:  

 • W tunelach, na mostach i wiaduktach,
 • Na autostradach,
 • Na drogach ekspresowych z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
 • Na drogach jednokierunkowych,
 • W warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

 Zmiana pasa ruchu

Definicja:

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru oraz zachować szczególną ostrożność.

Zmiana pasa ruchu
Zmiana pasa ruchu

Kierujący pojazdem jest obowiązany zmieniając zajmowany pas ruchu ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z

9 komentarzy do “Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu”

 1. „W przypadku, gdy na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu ustalone jest za pomocą znaków drogowych, kierujący pojazdem zawracając na drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi drogą podporządkowaną. ” Takie twierdzenie jest bezprawiem. Takiego zapisu nie ma w polskim prawie i jest wymysłem Pana Drexlera. W poprzedniej ustawie był zapis jego autorstwa o potrzebie ustąpienia oczekującemu na wjazd z drogi podporządkowanej. Został usunięty, gdyż powielał oczywiste zasady ogólne mające tu zastosowanie i nikt tym sposobem nie zwolnił kierującego z obowiązku ustąpienia przy zawracaniu oczekującemu na wjazd z drogi podporządkowanej, wg tej samej zasady którą Pan opisał na skrzyżowaniu równorzędnym. Tu różnica polega tylko na tym, że zawracający nie ustępuje pierwszeństwa oczekującemu na wjazd po prawej stronie jezdni z której następuje zawracanie (tego nie ujmował poprzedni zapis, mówiący tylko o drodze podporządkowanej). Sam Pan napisał, że zawracanie na skrzyżowaniu to dwa skręty w lewo, co jest prawdą. Czym się różni drugi skręt w lewo przy zawracaniu od skrętu w lewo z drogi podporządkowanej ? Niczym! Czy skręcając w lewo z drogi podporządkowanej nie ustępuje Pan pierwszeństwa chcącemu jechać na wprost lub skręcić w prawo z drogi podporządkowanej z kierunku przeciwnego? Naprawdę nie zawsze trzeba wierzyć uznanym ekspertom – czasem warto pomyśleć tak jak to Pan zrobił przy skrzyżowaniu równorzędnym. Na drodze dwujezdniowej z rozdzielającym jezdnie szerokim pasem zieleni i dużym ruchem na jezdni drogi z pierwszeństwem kierujący oczekujący na wjazd nie może wiedzieć czy kierujący zawraca czy skręca w lewo, bo tego nie jest w stanie śledzić. Panowie instruktorzy z wyższym wykształceniem zacznijcie wreszcie myśleć!!!

  • Szanowny Panie Ricardo, Mr Ferdeg, Erdek czy jak Pan się tam przedstawia w internecie. Jest Pan zwyczajnym Trollem, który na różnych forach i serwisach poświęconych ruchowi drogowemu, jest wyśmiewany za swoje poglądy. Daleki jestem od wyśmiewania się z Pana (dlatego Pańskie komentarze trafiają do kosza) ale na litość boską niech Pan nie wypisuje takich bzdur. Z Pana wypowiedzi wyraźnie widać, że nie rozumie Pan zasad ruchu drogowego albo naciąga Pan je pod własne wizje. Nie jest Pan ekspertem a stawia się Pan ponad autorytety, które na swoją pozycję pracowały latami. Skoro wiele osób zwraca Panu uwagę na bzdury jakie Pan wypisuje na forach to może należało by się nad tym poważnie zastanowić a nie brnąć dalej i robić z siebie pośmiewisko.

   BOŻE UCHROŃ NAS OD TAKICH REFORMATORÓW!!!

 2. Napisał Pan, że „Zmiana kierunku jazdy jest to manewr, który polega na zmianie kierunku poruszania się pojazdu w prawą lub lewą stronę względem jego dotychczasowego toru jazdy.” czyli, że „Zmiana kierunku jazdy jest zmianą kierunku jazdy w lewo lub w prawo”. Genialne. Mam pytanie co znaczy określenie „Dotychczasowy tor jazdy” bo nie znalazłem takiego określenia w ustawie, a bez tego ta definicja niczego nie określa i nie wyjaśnia.

  • Proszę zwrócić uwagę, że powołując się na jakąś definicję czy konkretny artykuł specjalnie go oznaczam i tak jest i w tym wpisie. Cytat który Pan podał jest moją interpretacją a czy się Pan z tym zgadza czy nie kompletnie mnie nie interesuje.

 3. Na jakiej podstawie Szanowny Pan wysnuł wniosek, że przy zawracaniu na skrzyżowaniu równorzędnym trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze poprzecznej ?
  A to Art 25.1 nie obowiązuje przy tym manewrze ?
  Co z pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony względem zawracającego ? W którym miejscu Art 25.1 daje pierwszeństwo pojazdowi, który zbliżając sie do skrzyżowania ma zbliżający sie pojazd z prawej strony pomimo że zawraca ?
  Od kiedy zawracanie to dwa skręty w lewo ? W takim układzie zawracam na zakazie zawracania ponieważ nie zawracam tylko dwa razy skręcam w lewo. Pzdr.

  • Szanowny Panie a jak pan nazwie manewr zawracania skrętem w prawu a może jazdą na wprost? Dlatego znak zakaz skrętu w lewo zabrania również zawracania a zakaż zawracania nie zabrania skrętu w lewo. Bez znaczenia jest czy jesteśmy na drodze jedno-jezdniowej czy dwujezdniowej aby zawrócić musimy wykonać co najmniej dwa skręty w lewo i jechać tą samą drogą ale w kierunku przeciwnym. Nie ma znaczenia więc czy będzie Pan manewr zawracania nazywał, że skręca Pan dwa razy w lewo ponieważ zakaż zawracania zabrania podwójnego skrętu w lewo i tak łamie Pan zakaz zawracania.

   Proszę zwrócić uwagę, że Prawo o Ruchu Drogowym nie opisuje szczegółowo manewru zawracania a artykuł na który się Pan powołuje dotyczy skrętu w lewo. Jeżeli zawracamy na drodze na której określone jest pierwszeństwo przejazdu to wykonując ten manewr będąc na drodze z pierwszeństwem to zarówno z prawej jak i lewej mamy pojazdy które są na drodze podporządkowanej dlatego nie ma obowiązku im ustąpienia pierwszeństwa mimo iż są po naszej prawej stronie.

   Inaczej sprawa wygląda na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo nie jest określona ( skrzyżowanie równorzędne ) na takim skrzyżowaniu zawsze ustępujemy z prawej strony. Więc jeśli już wiemy, że zawracanie to podwójny skręt w lewo to podczas manewru zawracania na skrzyżowaniu równorzędnym mamy zawsze kogoś po prawej naszej stroni i trzeba mu ustąpić pierwszeństwa.

   Podczas wjazdu na skrzyżowanie równorzędne ustępujemy pierwszeństwa zgodnie z Art. 25.1 temu z prawej i z naprzeciwka ale po wykonaniu kolejnego skrętu w lewo nasza pozycja względem drogi poprzecznej się zmienia i trzeci wlot jest teraz po prawej stronie. Kierujący który dojeżdża do skrzyżowania trzecim wlotem niekoniecznie musi się orientować jaki manewr Pan wykonuje widząc Pana po swojej lewej a prawą ma wolna uznaje że ma pierwszeństwo.

   Mam nadzieję, że w miarę czytelnie to wyjaśniłem. Pozdrawiam.

 4. Raz widziałem jak na rondzie w Lublinie koleś zawrócił normalnie w powietrzu, bez żadnego, ale. Nie wiem może coś się stało, ale wiem, że auto hamowało i uderzyło w mostek koło Eclera.
  Nie wiem jak można tak się zachować, koleś pojechał dalej…

 5. Dokładnie kolega ma rację także spotkałem się z takimi zdarzeniami jak tu zostały opisane w komentarzu.
  Dostosowanie się jest dosyć łatwe i można zapobiec zbędnym problemom przy zmianie pasa ruchu.
  Stosowne zachowanie to dobre zachowanie..

 6. Właśnie nie stosowanie się to tych „podstawowych” zasad prowadzi do wypadku. Jednak jak już dla dana osoba sygnalizuje to włącza kierunek na setną sekundy gdzie żeby zauważyć trzeba się niezłe wpatrywać. Takie zachowanie jest niedopuszczalne..

Możliwość komentowania została wyłączona.