Jak wykonać zawracanie na egzaminie na prawo jazdy

Zawracanie jest jednym z trudniejszym manewrów, polegającym na wykonaniu skrętu o 180o (podwójny skręt w lewo) w celu kontynuacji jazdy w kierunku przeciwnym. Podczas zawracania należy zachować szczególną ostrożność.

 1. Kierujący pojazdem podczas  zawracania musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać po zakończeniu tego manewru oraz pojazdom wjeżdżającym na ten sam pas z jego prawej strony.
 2. Podczas zawracania na tzw. skrzyżowaniu równorzędnym na którym  nie określono pierwszeństwa przejazdu należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka oraz pojazdom poruszającym się po drodze poprzecznej – zachowanie reguły prawej strony,
 3. W przypadku, gdy na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu jest ustalone za pomocą znaków drogowych, kierujący pojazdem zawracając na drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi drogą podporządkowaną (określoną za pomocą znaku ustąp pierwszeństwa lub STOP) oraz ustępuje pojazdom  nadjeżdżającym z przeciwka, które są na drodze z pierwszeństwem.
 4. W sytuacji gdy kierujący jest na drodze podporządkowanej oznakowanej znakiem ustąp pierwszeństwa lub znakiem STOP, ustępuje pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka oraz  pojazdom z drogi poprzecznej oznakowanej znakiem droga z pierwszeństwem przejazdu.
 5. Zawracając, kierujący powinien w miarę możliwości zbliżyć się jak najbliżej osi jezdni, a w przypadku jezdni jednokierunkowej do jej lewej krawędzi. W przypadku, gdy gabaryty kierowanego pojazdu uniemożliwiają zastosowanie się do wyżej wymienionej zasady lub kierunek jazdy jest wyznaczony, to po uprzednim upewnieniu się, że manewr ten nie spowoduje zagrożenia w ruchu drogowym, można zawracać z innej części jezdni.

Zabrania się zawracania: 

 • w tunelach, na mostach i wiaduktach,
 • na autostradach,
 • na drogach ekspresowych z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
 • na drogach jednokierunkowych,
 • gdy występuje znak C-3 lub C-4 nakazu jazdy w lewo przed znakiem lub za znakiem,
 • gdy występuje znak B-23 „zakaz zawracania”,
 • gdy występuje znak B-21 „zakaz skręcania w lewo
 • gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizator kierunkowy S-3,
 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Przykłady zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

Zawracanie na dwa
Animacja prezentuje manewr zawracania w dwóch etapów. Etap pierwszy to ustawieniu pojazdu prostopadle do osi jezdni, a następnie kierujący pojazdem wjeżdża na odpowiedni pas ruchu.
Zawracanie na trzy
Ten sposób zawracania składa się z trzech etapów i jest preferowany na egzaminie. W etapie pierwszym pojazd poruszając się do przodu skręca w lewo, ustawiając się prostopadle do osi jezdni. Drugi etap polega na cofaniu połączonym ze skrętem, z maksymalnym wykorzystaniem wolnego miejsca na jezdni. Trzeci, a zarazem ostatni etap polega na ruszeniu pojazdem do przodu i zajęciu odpowiedniego pasa ruchu.

Zawracaniu z wykorzystaniem infrastruktur

 • Podczas tego zawracania można wykorzystać bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp,
 • Zawracanie to można wykonać w oparciu o infrastrukturę z prawej, bądź lewej strony drogi,
 • Podczas egzaminu egzaminator wskazuje miejsce wykonania tego zadania,
 • Podczas wykonywania zadania obowiązkowo należny użyć biegu wstecznego.

Przykłady wykonania 

 1. Wykorzystanie wjazdu po prawej stronie – wjazd tyłem 
  • ustawiamy się za wjazdem równolegle do krawędzi jezdni,
  • włączamy prawy kierunkowskaz,
  • włączamy bieg wsteczny,
  • upewniamy się o możliwości jazdy,
  • wjeżdżamy tyłem np. w bramę ustawiając się na prawej części wjazdu tak aby cały pojazd był schowany,
  • następnie włączamy lewy kierunkowskaz i wjeżdżamy na pas ruchu dla kierunku przeciwnego.
 2. Wykorzystanie wjazdu po prawej stronie – wjazd przodem 
  • ustawiamy się za wjazdem równolegle do krawędzi jezdni,
  • włączamy prawy kierunkowskaz,
  • włączamy bieg pierwszy,
  • upewniamy się o możliwości jazdy,
  • wjeżdżamy przodem np. w bramę ustawiając się na prawej części wjazdu tak aby cały pojazd był schowany, najlepiej prostopadle do wjazdu,
  • następnie włączamy lewy kierunkowskaz,
  • włączany bieg wsteczny,
  • upewniany się o możliwości jazdy,
  • oceniany szerokość jezdni oraz odległość pasa na który mamy wjechać;
  • jadąc do tyłu skręcany kołami w lewo, ustawiając się na pasie dla naszego kierunku jazdy.
Zawracanie prawidłowe w bramce po prawej stronie
Zawracanie prawidłowe w bramce po prawej stronie
Zawracanie samochodu po prawej stronie nieprawidłowe
Zawracanie samochodu po prawej stronie nieprawidłowe
 • Wykorzystanie wjazdu po lewej stronie – wjazd przodem 
  • włączamy lewy kierunkowskaz,
  • włączamy bieg pierwszy,
  • upewniamy się o możliwości jazdy,
  • wjeżdżamy przodem np. w bramę po lewej stronie drogi ustawiając się na prawej części wjazdu tak aby cały pojazd był schowany,
  • włączamy bieg wsteczny,
  • następnie włączamy prawy kierunkowskaz i wjeżdżamy na pas ruchu dla kierunku przeciwnego.
 • Zawracanie z użyciem infrastruktury po lewej stronie
  Zawracanie z użyciem infrastruktury po lewej stronie
  Jak nie zawracać po lewej stronie drogi
  Jak nie zawracać po lewej stronie drogi

  Zawracanie a sygnalizacja świetlna

  Sygnalizator S-1
  Sygnalizator S-1

    Sygnały świetlne, nadawane przez sygnalizator S-1oznaczają:

  • Sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator; Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
   • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
   • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
  • Sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
  • Sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;
  • Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

  Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch tylko barwach – zielonej i czerwonej. Sygnalizator zezwala na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 (zakaz zawracania).

  Sygnalizator S-2
  Sygnalizator S-2

    Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

  Sygnalizator S-3

    Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi. Na tym sygnalizatorze zawracanie jest zabronione.

  Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

  • zawracanie na skrzyowaniu (295)
  • zawracanie (270)
  • zawracanie na trzy (159)
  • zawracanie na skrzyżowaniu (151)
  • zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury (114)

  6 komentarzy do wpisu „Jak wykonać zawracanie na egzaminie na prawo jazdy”

  1. W zasadzie jak bardzo jest napięta sytuacja na drodze to trudny manewr. Jak jest luz to nie ma problemu ale jak tłoczno i ruchliwie to może być bardzo ciężko.

   Odpowiedz
  2. Syn podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy otrzymał zadanie wykonania manewru zawracania, podczas wykonywania tego manewru nadjechał inny pojazd, syn został oblany, gdyż przeszkodził tamtemu w jeździe. Bliższych okoliczności nie znam, nie wiem, czy droga była dość szeroka, aby przepuścić tamten pojazd podczas wykonywania manewru, ale oblanie za nieprzepuszczenie innego pojazdu wydaje mi się mocno naciągane. Czy istnieje możliwość sprawdzenia prawidłowości oceny tego egzaminu?

   Odpowiedz
   • Osoba egzaminowana ma 7 dni na odwołanie się od decyzji egzaminatora. Należy w WORD-e złożyć odpowiedni wniosek do marszałka i komisja zweryfikuje prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.

    Co do samego zdarzenia to niestety ale raczej racji Panu synowi marszałek nie przyzna racji. W tym momencie nie chodzi o to jaka był szeroka droga i czy inny pojazd mógł wyminąć samochód egzaminacyjny ale doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. Syn prawdopodobnie źle ocenił sytuację i rozpoczął zawracanie, które nie zostało ukończone przed nadjechaniem pojazdu, który miał w tej sytuacji pierwszeństwo.
    Syn mógł poczekać lub wykonać zawracanie bardziej dynamicznie aby zdążyć przed nadjeżdżającym pojazdem.

    Odpowiedz
   • Sporo osób o tym zapomina i w efekcie jeździ w kółko lub zawraca w dość niewygodny/niebezpieczny sposób np. skręcanie na wstecznym, na skrzyżowaniu.

    Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Przeczytaj inne:
  word-y w Polsce
  WORD-y w Polsce – spis adresów i telefonów

  Na egzamin na prawo jazdy możesz udać się do dowolnego miasta, w którym znajduje się ośrodek egzaminowania WORD. Ponieważ w...

  Nowy taryfikator mandatów – jakie zmiany

  W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające nowy taryfikator punktów karnych. Kierowcy będą surowiej karani po upływie...

  Zamknij