fbpx

Znaki drogowe – ostrzegawcze

Znaki drogowe ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów na pozostałych drogach. Jedynym wyjątkiem jest znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Znaki drogowe ostrzegawcze


Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego. Pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500m. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Znaki drogowe ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci żółtych tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

I. Znaki drogowe ostrzegawcze

WyglądZnaczenieObjaśnienie znaków
znak ostrzegawyA-1
niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
znaki drogowe ostrzegawczeA-2
niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
znaki drogowe ostrzegawczeA-3
niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy
zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo.
Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie  zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem:
„KONIEC”
znak ostrzegawy A-4
niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem: Koniec.
znaki drogowe ostrzegawczeA-5
skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu
pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.
znaki drogowe ostrzegawczeA-6a
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną której wlot i wylot znajduje się po prawej i lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).
znak ostrzegawyA-6b
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną której wlot i wylot znajduje się po prawej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
znaki drogowe ostrzegawcze A-6c
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną której wlot i wylot znajduje się z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
znaki ostrzegawczeA-6d
wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten
znak).
znaki drogowe ostrzegawczeA-6e
wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
znak ostrzegawyA-7
ustąp pierwszeństwa
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak).

Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.
znaki drogowe ostrzegawcze A-8
skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku.
znaki ostrzegawczeA-9
przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub pół zapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki  wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

Krzyż św. Andrzeja wyznacza miejsce zatrzymania w celu ustąpienia pierwszeństwa na przejeździe kolejowym.
znaki drogowe ostrzegawczeA-10
przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub pół zapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: słupki  wskaźnikowe, sieć pod napięciem, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.
znaki drogowe ostrzegawczeA-11
poprzeczna nierówność droga
Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.
znak ostrzegawyA-11a
próg zwalniający
Ostrzega o występowaniu na drodze „progu” , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.
znaki ostrzegawczeA-12a
zwężenie jezdni – dwustronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.
znaki drogowe ostrzegawczeA-12b
zwężenie jezdni – prawostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.
znaki drogowe ostrzegawczeA-12c
zwężenie jezdni – lewostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.
znaki drogowe ostrzegawczeA-13
ruchomy most
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.
znaki ostrzegawczeA-14
roboty na drodze
Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i
maszyny pracujące na drodze.
znak ostrzegawyA-15
śliska jezdnia
Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi. Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.
znaki drogowe ostrzegawcze A-16
przejście dla pieszych
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
znaki drogowe ostrzegawczeA-17
uwaga dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować  szczególną ostrożność.
znaki ostrzegawczeA-18a
zwierzęta gospodarskie
Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt   domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg
położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.
znaki drogowe ostrzegawczeA-18b
zwierzęta dzikie
Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.
znak ostrzegawyA-19
boczny wiatr
Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.
znaki drogowe ostrzegawczeA-20
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po
części bieżącej jezdni.
znaki ostrzegawczeA-21
tramwaj
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.
znaki drogowe ostrzegawczeA-22
niebezpieczny zjazd
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.
znak ostrzegawyA-23
stromy podjazd
Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na
taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.
znaki drogowe ostrzegawczeA-24
rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga
rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.
znaki ostrzegawczeA-25
spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej „obecności” na drodze.
znaki drogowe ostrzegawczeA-26
lotnisko
Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości
ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.
znaki drogowe ostrzegawczeA-27
nabrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.
znak ostrzegawyA-28
sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc
ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi.
znaki ostrzegawczeA-29
sygnały świetlne
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.
znaki drogowe ostrzegawczeA-30
inne niebezpieczeństwo
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące
niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
znaki drogowe ostrzegawczeA-31
niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.
znaki drogowe ostrzegawczeA-32
oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
znaki ostrzegawczeA-33
zator drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.
znak ostrzegawyA-34
wypadek drogowy 
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu
pojazdów.

Znaki drogowe ostrzegawcze

Znaki drogowe ostrzegawcze są koloru żółtego. Kolor ten jest kolorem bardzo jaskrawym i musi wyróżniać się na tle innych elementów na drodze. Właśnie te znaki muszą być bardzo dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy.

Ostrzegawcze znaki drogowe są w kształcie trójkąta ponieważ mają nas ostrzegać o niebezpieczeństwie.

Znaki drogowe ostrzegawcze odwoływane są przez najbliższe skrzyżowanie.