Dopuszczalne prędkości na polskich drogach

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym spowodowała zwiększenie dopuszczalnej prędkości na drogach w 2011 roku.  Zmiany te przyniosły również zwiększenie mandatów za wykroczenia drogowe. Aby uniknąć płacenia mandatów za przekroczenie prędkości oraz zebrania sporej liczby punktów sprawdź jakie są zmiany w kodeksie drogowym dotyczące prędkości. 

Od początku 2011 roku obowiązuje nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym (tzw. kodeks drogowy) w której dopuszczalna prędkość uległa zmianie na korzyść kierowców, zbliżając jednocześnie dopuszczalne prędkości na naszych drogach do uregulowań unijnych, gdzie prawo drogowe łagodniej traktuje kierowców.

Dopuszczalne prędkości na polskich drogach
Dopuszczalne prędkości na polskich drogach

Dopuszczalne prędkości po zmianach

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zmieniła się następująco:

 1. autostrada – 140 km/h było 130 km/h
 2. droga dwujezdniowa – 120 km/h było 110 km/h

Aktualne prędkości na polskich drogach 

Miejsce

Samochód osobowy

Motocykl

Samochód ciężarowy

Zespół pojazdów

Autobus

Motocykl przewożący

dziecko

Strefa zamieszkania20 km/h20 km/h20 km/h20 km/h
Obszar zabudowany

50 km/h (5.00-23.00)

60 km/h (23.00-5.00)

50 km/h (5.00-23.00)60 km/h (23.00-5.00)50 km/h (5.00-23.00)60 km/h (23.00-5.00)40 km/h
Droga ekspresowa jednojezdniowa100 km/h80 km/h100*(80) km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa120 km/h80 km/h100*(80) km/h
Autostrada140 km/h80 km/h100*(80) km/h
Inne drogi90 km/h70 km/h70 km/h

* autobusy ze specjalnym pozwoleniem

Prawo o ruchu drogowym  Art. 19. Prędkość bezpieczna, bezpieczny odstęp

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Art. 20. Prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00-23:00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

a) na autostradzie – 140 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66, wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu, ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

5. (uchylony).

5a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w art 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), wprowadzić ograniczenia w dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych.

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

3) motocykla (również z przyczepą) i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

Opracował: Dariusz Dahm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Artykuł znaleziono poprzez poniższe frazy:

 • ograniczenia prędkości (241)
 • dopuszczalne prdkoci (229)
 • dopuszczalne prędkości (119)
 • prędkości (118)
 • ograniczenia prędkości w polsce (42)

15 komentarzy do wpisu „Dopuszczalne prędkości na polskich drogach”

 1. Kto powinien i może wystąpić do ustawodawcy o zmianę przepisów dotyczących jednolitego rejestrowania kamperów a zatem i przepisów dotyczących dozwolonej prędkości. W tej chwili takie same lub podobne kampery są rejestrowane jako: samochody osobowe, samochody ciężarowe i jako samochody specjalne. Dla każdego z tych pojazdów, mimo że są to te same kampery do 3,5 tony, ustawodawca przewiduje inne dopuszczalne prędkości. Jest to oczywisty absurd ale dalej nie uregulowany.

  Odpowiedz
 2. Jeśli zespół pojazdów(samochód osobowy + przyczepa lekka) nie przekracza 3.5t jaką maksymalną prędkość może osiągnąć w obszarze zabudowanym, gdy znaki wskazują na ograniczenie do 70km/h?

  Odpowiedz
 3. Czy ciężarówka o masie dop. 40t w obszarze zabudowanym gdzie nad znakiem obszar zabudowany umieszczony jest znak ograniczenia prędkości do 70km/h może jechać 77km/h ? Czy nie może ?

  Odpowiedz
  • Nie może.

   Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:

   1. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
   2. pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
   3. pojazdu holującego pojazd silnikowy
   4. motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
   5. samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
   Odpowiedz
 4. Panie Dariuszu poraz kolejny wyszukiwarka google wyszukała Pana stronę, jest bardzo pomocna I zawiera informacje które ciężko znaleźć gdzie indziej.

  Jeszcze raz dziękuję za Pański wkład w doszkalanie kierowców.

  Odpowiedz
 5. Czy po godzinie 23 w terenie zabudowanym na odcinku z ograniczoną prędkością 40km/h można jechać z prędkością o 10km/h

  Odpowiedz
  • Oczywiście, że nie. Ponieważ znaki drogowe w tym przypadku ograniczenie prędkości jest ważniejsze od tzw. kodeksu drogowego. Kodeks drogowy przewiduje w terenie zabudowanym podniesienie prędkości do 60 km/h od 23.00 do 5.00. Nie oznacza to iż w tych godzinach obowiązuje podniesienie prędkości o 10 km/h.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne:
PLAC MANEWROWY- jazda po łuku – Zadania egzaminacyjne numer dwa

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

Rondo Pokoju Toruńskiego – Toruń – skręt na Gdańsk

Pigułka wiedzy. Manewr skrętu w lewo na Gdańsk odbywa się z ulicy Dobrzyńskiej w Toruniu na rondzie Pokoju Toruńskiego. Jeden...

Zamknij