fbpx

Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie – zasady stosowania

Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie. Kiedy i gdzie nałoży zachować ostrożność, szczególną ostrożność a kiedy ograniczone zaufanie.

Prawo o ruchy drogowym w zależności od sytuacji na drodze nakazuje kierowcy zachowanie ostrożności, szczególnej ostrożności lub ograniczonego zaufania.

Ostrożność to obowiązek zachowania ostrożności, który dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego. Każdej uczestnik ruchu znajdujący się na drodze i poza nią jest zobowiązany zachować ostrożność. Polega ona na obserwacji otoczenia

Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie

Szczególna ostrożność oznacza sposób zachowania na drodze, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność (tzw. zwykłą ostrożność) albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność. Należy unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego albo ruch ten utrudnić. Przez zaprzestanie działania rozumie się również zaniechanie. – Art.3. 1 – Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Szczególna ostrożność obowiązuje:

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:

 • Każdy znak ostrzegawczy
 • Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

 1. Włączaniu się do ruchu,
 2. Zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 3. Cofaniu pojazdu,
 4. Wyprzedzaniu,
 5. Zbliżaniu się do skrzyżowania,
 6. Zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych,
 7. Przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku,
 8. Zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów,
 9. Zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy,
 10. Przejeżdżaniu przez tory tramwajowe,
 11. Jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 12. Przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą „L” i jeździe za nim,
 13. Przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego,
 14. Omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży,
 15. Omijaniu oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.

Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie

Szczególną ostrożność ma obowiązek zachować także:

 1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko,
 2. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
 3. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego w przypadku niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych,
 4. Kierujący pojazdami używanymi do wykonywania czynności na drodze w przypadku niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy jezdnią lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, a także nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-5, B-6 i B-7.
 5. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

 

Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie

Ograniczone zaufanie – zasada ta stanowi, że każdy uczestnik ruchu drogowego oraz inna osoba znajdująca się na drodze ma liczyć na to, że inni uczestnicy będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Chyba, że zachowaniu innych uczestników wskazuje iż nie będą stosować się do tych zasad.

Następuje wtedy utrata zaufania i zastosowania zasady ograniczonego zaufania. Ograniczone zaufanie wynika więc z kontekstu drogowego. Zasada ta może być zastosowana do bawiących się dzieci bez opieki dorosłych.

Warto przeczytać: