fbpx

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz.

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz. Od 21 września 2022 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego. W zmianach tych wprowadzono kilka zmian w tym definicje skrzyżowania.

skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej
lub z drogą wewnętrzną;

Znawcy tematu ostrzegają, że zgodnie z tą nową definicją skrzyżowaniami będą nawet przesmyki (przejazdy) między jezdniami na drodze dwujezdniowej. Dlatego też na takim przesmyku i bezpośrednio przed nim nie można wyprzedzać, a ponadto, takie skrzyżowanie odwołuje podniesienie prędkości dopuszczalnej. Nie rozpoznanie takiego przesmyku jako skrzyżowania może skutkować konsekwencjami w postaci mandatu.

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz
Możliwość mandatu za skrzyżowanie którego kierowca nie rozpozna.

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz.

Po wejściu w życie nowych przepisów o ruchu drogowym 21 września 2022 roku wprowadza się szereg zmian w definicjach. W szczególności dość mocno zmieniła się sama definicja skrzyżowania.

Po wprowadzeniu zmian w definicji skrzyżowania wiele dróg dwujezdniowych otrzymało szereg nowych skrzyżowań. Jeśli na takiej drodze była podwyższona prędkość np. do 70 km/h to przesmyk miedzy jezdniami, który dotychczas nie był traktowany jako skrzyżowanie, odwołuje tą prędkość i przywraca prędkość domyślną.

Od 21 września 2022 roku wszelkie przesmyki (przejazdy) miedzy jezdniami stają się skrzyżowaniami. Dotychczas było to połączenie dwóch dróg twardych.

Dodatkowo taki przesmyk, który aktualnie stał się skrzyżowaniem, powoduje ze na nim i bezpośrednio przed nim zabrania się wyprzedzania.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Po zmianie wysokości mandatów, która to weszła w życie 17 wrześnie 2022 roku, może stać się to dużym problemem dla kierowców.

Na ten problem zwrócił również uwagę Filip Grega – instruktor nauki i techniki jazdy oraz egzaminator, który ostrzegł na swoim kanale YouTube kierowców przed nowym powodem do wręczania im mandatów i punktów karnych.

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz.

Po dokładnej analizie nowych przepisów wprowadzonych 21 września 2022 roku wynika ze z rozporządzenia usunięto bardzo istotny element. Dotyczy to długości drogi pokrytej nawierzchnią twarda.

Usunięto również definicje drogi twardej, a zastąpiono ja drogą o nawierzchni twardej.

Dotychczasowa definicja miała brzmienie:

droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi

Aktualnie wprowadzono takie definicje dróg jak: droga publiczna, droga wewnętrzna, droga o nawierzchni gruntowej oraz droga o nawierzchni twardej.

Droga o nawierzchni twardej – drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej?

Usunięto więc bardzo ważny element dla kierowców a więc długość drogi o nawierzchni twardej, która dotychczas wynosiła 20 metrów.

Wynika z tego że nawet wjazd na pole pokryty na odcinku 5 metrów twardą nawierzchnią jest skrzyżowaniem.

Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz
Czy to już jest skrzyżowanie? Mandat za skrzyżowanie którego nie rozpoznasz.
zdjęcie: rowerowytorun.com.pl

Będzie to prowadziło do wielu nieporozumień, wypadków oraz wykroczeń w postaci nieustąpienie pierwszeństwa lub wyprzedzania na skrzyżowaniu. Przypominam również ze skrzyżowania dowołują np. ograniczenia prędkość i inne znaki zakazu.

Kolejny bubel w przepisach ruchu drogowego, czy przypadkowy czy może celowy.

Aktualizacja: Rzecznik prasowy Szymon Huptyś wyjaśnił znaczenie nowej definicji skrzyżowania. Wyjaśnienia znajdziesz w tym artykule: Nowa definicja skrzyżowania – Ministerstwo wyjaśnia.