fbpx

Zmiany w egzaminie na kategorię C C+E

Zmiany w egzaminie na kategorię C C+E, łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy na kategorie C oraz C+E. Z początkiem września 2021 roku wprowadzono zmiany na egzaminie na prawo jazdy. Zmiany w pewnym stopniu mają pomóc zdać egzamin na prawo jazdy. Wprowadzono kilka zmian i poprawek oraz ułatwiono zdanie egzaminu na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E oraz B+C.

Zmiany w egzaminie na kategorię C C+E

Z dniem 6 września 2021 wprowadzono zmiany z zakresie egzaminów na kategorię C, C+E. Niektóre zmiany egzaminowaniu na kategorie wyższe prawa jazdy dotyczą przede wszystkim ośrodków egzaminowania i mają raczej charakter kosmetyczny. Dotyczą one w szczególności organizowania egzaminów na prawo jazdy.

To co najbardziej interesuje przyszłych kandydatów na kierowców to zmiany w egzaminie na kategorię C C+E.

Najważniejsze zmiany to zmiany w zakresie egzaminów na kategorię C oraz C+E. Zmiany te dotyczą egzaminu na placu manewrowym w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1. Dla tych kategorii zachowuje się płynną jazdę pasem ruchu do przodu. Zwalnia się z obowiązku płynnej jazdy pasem ruchu (na łuku) do tyłu. Jednocześnie umożliwia się podczas cofania zatrzymanie się i podjechanie do przodu, aby skorygować tor jazdy. Przewidziano na to 5 minut tak samo jak przy kategorii C+E. Jednakże nie będzie można opuścić miejsca kierowcy i pojazdu.

Kolejne ułatwienie dotyczy kategorii C+E. Podczas wykonywania zadania – „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” będzie możliwość 3-krotnego opuszczenia pojazdu. Wcześniej było możliwe jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania tego zadania. W rezultacie osoby będą mogły aż 3-krotnie wysiąść i zobaczyć ile mają miejsca do końcowej linii stanowiska – nie więcej niż 1 metr. Prawdopodobnie wypłynie to na zdawalność, ponieważ jazda po łuku była jednym z trudniejszych zadań na placu manewrowym.

Zmiany dotyczą również zadania parkowania prostopadłego – wjazd tyłem. Jeśli pozwoli infrastruktura placu manewrowego w ośrodka egzaminowania to osoba egzaminowana będzie mogła sama wybrać pozycję startową kierunek wjazdu z lewej lub prawej strony stanowiska. Dotychczas egzaminator o tym decydował.

Pewne zmiany dotyczą również kategorii B+E. Nie będzie wymagane, aby po zakończeniu cofania pod przyczepę urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulą haka. Jednak odległość zaczepu do główki haka nie może przekraczać 0,5 m. W rezultacie będzie możliwe podciągać sobie przyczepę, aby sprzęgnąć z pojazdem.

Inne zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Kolejne zmiany dotyczą zadań w ruchu drogowym tj. „przejazd przez skrzyżowania równorzędne” dla pojazdów ciężarowych, autobusu i ciągnika rolniczego z przyczepą.

Zadanie to będzie realizowane w zależności od tego czy sytuacja drogowa umożliwi bezpieczne jego wykonanie oraz od dostępności skrzyżowań równorzędnych.

Zmiany w egzaminie na kategorię C C+E akt prawny