fbpx

Opublikowano rozporządzenie o egzaminowaniu

W Dzienniku Ustaw RP w dniu 5 września 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Długo oczekiwane rozporządzenie w końcu ujrzało światło dzienne i zawiera listę zmian zapowiedzianych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Całe rozporządzenie zawiera 11 rozdziałów, które dotyczą kolejno:

 1. Przepisy Ogólne,
 2. Ośrodki Egzaminowania,
 3. Egzamin Państwowy,
 4. Warunki i Tryb Przeprowadzania Części Teoretycznej Egzaminu Państwowego,
 5. Warunki i Tryb Przeprowadzania Części Praktycznej Egzaminu Państwowego,
 6. Wynik Egzaminu,
 7. Kurs Kwalifikacyjny Dla Egzaminatorów,
 8. Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Egzaminatorów,
 9. Egzamin Weryfikacyjny,
 10. Dokumenty Stwierdzające Uprawnienia Egzaminatorów,
 11. Przepisy Przejściowe i Końcowe.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
 • szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
 • ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 • warunki i tryb: przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów; przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów; postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
 • szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
 • wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

Do osobnego rozporządzenia wyłączono przepisy dotyczące opłat za egzaminy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz stawek wynagrodzeń dla egzaminatorów oraz komisji weryfikacyjnej.

Wydano nowe rozporządzenie o egzaminowaniu
Opublikowano nowe rozporządzenie o egzaminowaniu

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku. Wyżej opisywane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku, w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, które na podstawie artykułu 137 ustawy o kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, w zakresie przedmiotowej regulacji straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pełen tekst rozporządzenia dla zainteresowanych. 

3 komentarze do “Opublikowano rozporządzenie o egzaminowaniu”

 1. no no .. takie rozporządzenie ? fajne.. nie no nie ma co się tutaj wychylać bo jak to ktoś napisał, że my nie mamy nic do gadania, jednak dobrze że ktoś pokazuje takie informacje

  Odpowiedz

Dodaj komentarz