fbpx

Opublikowano rozporządzenie o egzaminowaniu

W Dzienniku Ustaw RP w dniu 5 września 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Długo oczekiwane rozporządzenie w końcu ujrzało światło dzienne i zawiera listę zmian zapowiedzianych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Całe rozporządzenie zawiera 11 rozdziałów, które dotyczą kolejno:

 1. Przepisy Ogólne,
 2. Ośrodki Egzaminowania,
 3. Egzamin Państwowy,
 4. Warunki i Tryb Przeprowadzania Części Teoretycznej Egzaminu Państwowego,
 5. Warunki i Tryb Przeprowadzania Części Praktycznej Egzaminu Państwowego,
 6. Wynik Egzaminu,
 7. Kurs Kwalifikacyjny Dla Egzaminatorów,
 8. Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Egzaminatorów,
 9. Egzamin Weryfikacyjny,
 10. Dokumenty Stwierdzające Uprawnienia Egzaminatorów,
 11. Przepisy Przejściowe i Końcowe.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
 • szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
 • ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 • warunki i tryb: przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów; przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów; postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
 • szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
 • wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

Do osobnego rozporządzenia wyłączono przepisy dotyczące opłat za egzaminy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz stawek wynagrodzeń dla egzaminatorów oraz komisji weryfikacyjnej.

Wydano nowe rozporządzenie o egzaminowaniu
Opublikowano nowe rozporządzenie o egzaminowaniu

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku. Wyżej opisywane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku, w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, które na podstawie artykułu 137 ustawy o kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, w zakresie przedmiotowej regulacji straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pełen tekst rozporządzenia dla zainteresowanych. 

3 komentarze do “Opublikowano rozporządzenie o egzaminowaniu”

 1. no no .. takie rozporządzenie ? fajne.. nie no nie ma co się tutaj wychylać bo jak to ktoś napisał, że my nie mamy nic do gadania, jednak dobrze że ktoś pokazuje takie informacje

Możliwość komentowania została wyłączona.