fbpx

Wymagane dokumenty aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy

Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, można zgłosić się do dowolnego WORD w Polsce aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Aby przystąpić do egzaminów teoretycznego i praktycznego, które nie muszą się odbyć w tym samym dniu, trzeba złożyć w biurze obsługi klienta WORD następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty,  tymczasowy dowód osobisty lub paszport, w przypadku obcokrajowców paszport i kartę stałego pobytu;
 2. wniosek o wydanie prawa jazdy;
 3. dowód uiszczenia opłaty za egzamin (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy);
 4. jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem), podpisana na odwrocie;
 5. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. zaświadczenie o ukończeniu kursu:
  • w zakresie szkolenia podstawowego,
  • lub dodatkowego – jeśli trzykrotnie uzyskało się wynik negatywny z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu;
 7. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeśli zdający jest niepełnoletni, a ubiega się o prawo jazdy kategorii A1 lub B1;
 8. kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli zdający ubiega się o kolejne kategorie;
  • B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1,
  • B, C, C1,D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E.
 9. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła 21 roku życia.

Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Złożone przy wnioskowaniu o prawo jazdy dokumenty zostaną przekazane przez WORD do Wydziału Komunikacji, właściwego dla miejsca zameldowania wnioskującego.

Orzeczenie lekarskie
Aby otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do posiadania prawa jazdy, należny udać się do lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań dla kandydatów na kierowców. Lekarze tacy są dostępni w praktycznie każdej państwowej czy prywatnej przychodni. Jeśli lekarz stwierdzi problemy zdrowotne, dyskwalifikujące potencjalnego kierowcę (np. aktywną formę uzależnienia od alkoholu) – badany nie dostanie orzeczenia i nie będzie mógł się ubiegać o prawo jazdy. Czasami lekarz stwierdza problemy, takie jak np. krótkowzroczność czy zaburzenia widzenia w nocy – wtedy kandydat otrzymuje zaświadczenie z odpowiednimi ograniczeniami, np. wymogiem jazdy w okularach albo tylko przy świetle dziennym.

1 komentarz do “Wymagane dokumenty aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy”

Możliwość komentowania została wyłączona.