Wymagane dokumenty aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy

Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, można zgłosić się do dowolnego WORD w Polsce aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Aby przystąpić do egzaminów teoretycznego i praktycznego, które nie muszą się odbyć w tym samym dniu, trzeba złożyć w biurze obsługi klienta WORD następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty,  tymczasowy dowód osobisty lub paszport, w przypadku obcokrajowców paszport i kartę stałego pobytu;
 2. wniosek o wydanie prawa jazdy;
 3. dowód uiszczenia opłaty za egzamin (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy);
 4. jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem), podpisana na odwrocie;
 5. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. zaświadczenie o ukończeniu kursu:
  • w zakresie szkolenia podstawowego,
  • lub dodatkowego – jeśli trzykrotnie uzyskało się wynik negatywny z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu;
 7. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeśli zdający jest niepełnoletni, a ubiega się o prawo jazdy kategorii A1 lub B1;
 8. kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli zdający ubiega się o kolejne kategorie;
  • B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1,
  • B, C, C1,D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E.
 9. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła 21 roku życia.

Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Złożone przy wnioskowaniu o prawo jazdy dokumenty zostaną przekazane przez WORD do Wydziału Komunikacji, właściwego dla miejsca zameldowania wnioskującego.

Orzeczenie lekarskie
Aby otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do posiadania prawa jazdy, należny udać się do lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań dla kandydatów na kierowców. Lekarze tacy są dostępni w praktycznie każdej państwowej czy prywatnej przychodni. Jeśli lekarz stwierdzi problemy zdrowotne, dyskwalifikujące potencjalnego kierowcę (np. aktywną formę uzależnienia od alkoholu) – badany nie dostanie orzeczenia i nie będzie mógł się ubiegać o prawo jazdy. Czasami lekarz stwierdza problemy, takie jak np. krótkowzroczność czy zaburzenia widzenia w nocy – wtedy kandydat otrzymuje zaświadczenie z odpowiednimi ograniczeniami, np. wymogiem jazdy w okularach albo tylko przy świetle dziennym.

1 komentarz do wpisu “Wymagane dokumenty aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy”

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne:
Jak wybrać dobry ośrodek szkolenie kierowców?
Jak wybrać dobry ośrodek szkolenie kierowców?

Jak wybrać dobrą szkołę nauki jazdy? Dobry ośrodek szkolenia kierowców. Wybór szkoły nauki jazdy to poważna decyzja. Od niej w...

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym w określonej kategorii lub kategoriachJakie warunki należny spełnić, aby można...

Zamknij