fbpx

Historia prawa jazdy

Historia prawa jazdy potocznie zwanego „prawkiem” to dokument, który jest wydawany przez odpowiedni organ państwowy. Prawo jazdy potwierdza uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów.

Dla większości osób posiadanie prawa jazdy jest rzeczą naturalną. Ale dla wielu zdobycie prawa jazdy jest często drogą trudna i wyboistą, by nie rzec „drogą przez mękę”.

Historia prawa jazdy

Historia Prawa Jazdy

Pierwsze na świecie prawo jazdy należące do Karla Benza

Dokument ten posiada ponad stuletnią historię i trudno jest jednoznacznie określić miejsce oraz datę pierwszego wydania prawa jazdy. Można przyjąć, że pierwszy dokument uważany za prawo jazdy został wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku.

Ponieważ mieszkańcy Mannheim skarżyli się na hałas oraz zapach jaki roztaczał jego trzykołowy pojazd Motorwagen otrzymał on od Wielkiego Księcia Badenii pisemne zezwolenie na używanie tego pojazdu na drogach publicznych.

W 1893 roku Francuzi jako pierwsi wprowadzili obowiązek posiadania prawa jazdy. Zgodnie z zarządzeniem policji paryskiej obowiązek taki został nałożony na każdego kierowcę poruszającego się po Paryżu. W 1899 obowiązkiem tym został objęty cały kraj.

Kolejnym krajem który wprowadził zasady przeprowadzania, sprawdzania oraz wydawania pozwoleń na kierowanie automobilem były Prusy. Aktem z 29 września 1903 roku zobowiązały lokalne Zrzeszenie Nadzorów Kotłów Parowych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na szoferów.

Egzamin taki sprawdzał przede wszystkim wiedzę z zakresu mechaniki, praktycznej obsługi i naprawy ówczesnych pojazdów. Było to zrozumiałe ponieważ bogaci właściciele automobili zatrudniali szoferów. Zatrudnienie szoferzy musieli sobie poradzić nie tylko z obsługą skomplikowanej maszyny, ale również z częstymi awariami.

Na terenie Rzeszy obowiązywała dowolność w nazewnictwie oraz sposobie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, co często prowadziło do nieporozumień, a nawet aresztowań.

Dlatego 23 maja 1909 roku wprowadzono pierwszą ogólnoniemiecka ustawę o ruchu drogowym, która określała okres oraz sposób szkolenia kierowców, zasady egzaminowania oraz wprowadziła podział na kategorie. Ustawę tą uważa się za pierwszą regulację prawną dotyczącą szkolenia oraz egzaminowania kierowców.

Historia prawa jazdy

Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 – pierwszy automobil skonstruowany przez Karla Benza, trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem, zaprezentowany po raz pierwszy 3 lipca 1886 roku na ulicy Ringstraße w Mannheim (Niemcy). Pojazd został opatentowany przez Karla Benza pod numerem 37435 29 stycznia 1886 roku. Pojazd osiągał prędkość maksymalną 16 km/h.

Inne kraje również mogą pochwalić się wprowadzeniem regulacji dotyczących wydawania praw jazdy. W 1903 roku na Wyspach Brytyjskich wydano „Motor Car Act” na mocy którego wydawano „Licence To Drive”.

Od 1 stycznia 1906 roku obowiązek posiadania prawa jazdy wprowadzono w Holandii, a w sierpniu 1910 roku w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych przepisy wzorowane były na modelu francuskim i niemieckim i dotyczyły tylko kierowców zawodowych, a od 1913 roku obowiązywały wszystkich kierujących automobilami.