zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

B-5  Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak oznacza zakaz ruchu:

Określona na znaku, albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.