zakaz postoju

B-35  Zakaz postoju

Znak oznacza zakaz postoju pojazdu nie dłuższy niż jedną minutę.
Znak obowiązuje całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.
Zakaz wyrażony tym znakiem :
  1. dotyczy tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze jednokierunkowej. Jeśli jest ustawiony poza terenem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania,
  2. dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3. nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
  4. nie dotyczy pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
  1. T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,
  2. T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
  3. T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

Znak wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.