zakaz wjazdu motorowerów

B-10  Zakaz wjazdu motorowerów

Znak ten oznacza zakaz ruchu motorowerów.
Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy motorowerów jednośladowych oraz wielośladowych, natomiast nie dotyczy rowerzystów.