zakaz ruchu w obu kierunkach

B-1  Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni; umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.
Znak ten informuje, że wjazd na daną drogę lub jej odcinek, nie jest możliwy również z przeciwnego krańca. Zamknięcie może być całkowite, obowiązujące w ciągu całej doby i dotyczące wszelkich pojazdów, lub częściowe, np. wyłączające określone okresy doby lub niektóre rodzaje pojazdów. Napisy wskazujące wyjątki od wyrażanego znakiem zakazu podawane są na znaku lub na tabliczce pod znakiem.
Stosując znaki dopełniające, należy uwzględnić to, że znak ten zabrania również zawracania
Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się w jakich godzinach obowiązuje, np. "w godz.16-19".